Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 22. 8. 2017, 11:00:39

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 8. 2017

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, na SV ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Kalendář

 

Nadace ČEZ

 

Kometa

 

KTS

 

logo EULogo PRV

Logo Leader

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty obce

V současné době probíhá příprava revitalizace dvou objektů v obci:

I. Výstavba lokálního biocentra Hradisko

Kopec Hradisko je významný krajinný prvek (VKP), nejcennější přírodní lokalita v okolí obce a jedno z nejcennějších teplomilných společenstev celého bměnského okolí.
Hradisko
VKP Hradisko s rozlohou cca 5,00 ha v nadmořské výšce 305-347 m n.m. je tvořen výrazným kopcem se široce klenutým vrcholovým hřbetem, vystupujícím z nivy Lomničky. Na svazích jsou zbytky dvou lomů, ve kterých se v minulosti těžily krystalické vápence. Lokalita je jedinečná především botanicky přirozenými a přírodě blízkými teplomilnými společenstvy. Roste zde několik druhů chráněných rostlin - Hvězdnice chlumní (Aster amellus), Oman oko Kristovo (lnula oculus-chrisú) a Koniklec velkokvětým (pulsatilla gnuuiis). Dále Divizna rakouská (Verba.scum austriacum), Modřenec chocholatý (Leopoldia romosa) nebo Pýr prostřední (Elytrigia intennedia). 

V současné době je připravován projekt s názvem „Lokální biocentrum Hradisko“. Projekt bude rozdělen na 2 etapy – tzv. „mokrá" – v rámci této etapy proběhne vybudování rybníka a tůní, tzv. „suchá" – v rámci této etapy dojde k úpravě kopce Hradiska, vykácení nežádoucích dřevin a výsadby původních dřevin. Projekt přispěje nejen ke zlepšení ekologické stability, ale také přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí.

1. etapa - jedná se o běžnou stavbu malé vodní nádrže s homogenní zemní hrází, se zatopenou plochou 1742 m2 a mokřadní plochou. Hlavním důvodem realizace krajinného prvku a také jeho předpokládaným hlavním efektem je akumulace vody v krajině, dále zvýšení biodiverzity, ekologické stability území a obnova zaniklých biotopů. Navrhovaná vodní nádrž se nachází v nivě toku Lomničky, kde vzhledem ke klimatickým podmínkám (málo srážek a dlouhá období sucha) dochází k nedostatku vody v krajině.

LBC Hradisko

II. Rekonstrukce místní komunikace Ve Dvorech

Místní komunikace "Ve Dvorech" se nachází uvnitř obce, jedná se o nejstarší a historickou část  obce. Slouží pro obsluhu oboustranné zástavby rodinných domků a hospodářských budov. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci.

Délka úpravy je 100,10 m. Stávající asfaltová vozovka má velmi špatný povrch, zapříčiněný především výstavbou splaškové kanalizace v roce 2015, místy bez jasného  ohraničení. Povrch vozovky bude ze zámkové dlažby s obrubníkovou úpravou. Součástí stavby je levostranný sjezd, umožňující přístup k zahradám a hospodářským objektům. Sjezd bude vybudován rovněž s povrchem ze zámkové dlažby. 

Před realizacíPo realizaci

Před realizací

 

Po realizaci

 

III. Obnova křížů v obci

Prvním křížem z roku 1855, který vyžaduje obnovu, je kříž u kapličky Sv. Václava. 

Druhým křížem vyžadujícím obnovu je kříž z roku 1867, který se nachází na volném prostranství na návsi. 

Stav obou křížů je nepříznivý a proto zasluhují naši ochranu i obnovu. Do budoucna dojde k obnově i ostatních křížů nacházejících se v obci.

Kříže

IV. Revitalizace veřejných míst

Projekt je zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství v obci Železné. Projekt zahrnuje dvě etapy, první je vybudování odpočinkových míst v obci i vzhledem k cyklostezce, která obcí prochází. Druhá etapa bude zaměřena na sadovou úpravu a revitalizaci pozemku, který byl dříve využit k uložení zeminy z výkopových prací při rekonstrukci kanalizace v obci.

 

Úspěšně ukončené projekty

1. park v Železném

Za podpory Nadace ČEZ pomáhej pohybem EPP se nám v obci podařil zbudovat první park, který se nachází v prostoru mezi obecním úřadem a kulturním domem. DomiNadace ČEZnantou tohoto prostoru je červený kámen, obsahující železnou rudu, typickou pro naši obec a tekoucí voda vzniklá přepadem ze studny. Park je místem určeným pro setkávání i k odpočinku a mohou ho využívat děti, občané, senioři a také návštěvníci obce. Slavnostní otevření proběhlo, při příležitosti Svatováclavských hodů, v září 2016. 

parkDne 5. 8. 2017 proběhla vernisáž Výtvarného léta v Železném, na které byla slavnostně odhalena plastika raka. Zhotovil ji místní umělecký kovář Matěj Žáček. 

 

Pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby a štěpkovače

 

Pořízení strojů

Projekt podpořila