Navigace

Obsah

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb.

ŽÁDOSTI  2019

Datum Název Odpověď
15.1.2019 Zadávání zakázek malého rozsahu v ČR přes web
2.4.2019 Obce a odpady II.

přes web

16.4.2019 Zjišťování míry spokojenosti přes web
13.5.2019 Pasporty pro DSO přes web
29.5.2019 Vodohospodářská struktura přes web
30.5.2019 Demografický webový portál pro municipality přes web
12.8.2019 Podpora rozvoje venkova přes web
12.8.2019 Průzkum spokojenosti zákazníků přes web
26. 8. 2019 Žádost o poskytnutí informace dat. schr.


 

ŽÁDOSTI  2018

Datum Název Odpověď
22.1.2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle GDPR email
23.3.2018 Prevence kriminality

přes web

28.3.2018 Prosazování zájmů území JMK email
2.5.2018 Koncepce tělovýchovy a sportu v JMK přes web

4.5.2018

Průzkum spolupráce obcí

přes web

1.8.2018 Plánování v oblasti vod přes web
1.8.2018 Sociální bydlení email
1.8.2018 Výzkum v oblasti technické infrastruktury obce přes web
28.8.2018 Ostatní nástroje obce v ochraně životního prostředí přes web
19.12.2018 Žádost o poskytnutí informací a dotazu na odkup pozemků dat. schr.
21.12.2018 Spolupráce při stanovování cenových map nájemného přes web

 

 

 

ŽÁDOSTI  2017

Datum Název Odpověď
16.2.2017 ISTAV seznam stavebních projektů na rok 2017 poštou
25.3.2017 Ambros třídění a nakládání s odpady poštou
24.5.2017 CMS soustava veřejného osvětlení emailem
28.6.2017 REMA AOS, a. s. dotaz na odpady poštou
26.7.2017 CODES CZ, s.r.o. info o sociálním bydlení datovou poštou
7.9.2017 Kross, s.r.o. - problémy s ptactvem emailem
24.10.2017 David Vávra - vyjímky ze zákazu vjezdu

emailem

 

 

 

Dotazníky o poskytnutí informací mimo režim zákona

 

DOTAZNÍKY 2017

Datum Název Odpověď
12.5.2017 Dotazník Úřadu vlády v oblasti hazardu přes web
18.7.2017 Aktualizace Plánu rozvoje vod. a kanalizací převzal svazek
27.7.2017 OŽP Tišnov - Digitální povodňový plán emailem
31.7.2017 Výzkum vybraných problémů obcí a měst ČR přes web