Navigace

Obsah

OZV č. 1/2012 o místních poplatcích

OZV č. 1/2014 o zákazu používání zábavné pyrotechniky

Nařízení obce Železné č. 1/2014 - Tržní řád

OZV č. 2/2014 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 1/2019 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Železné

OZV č. 2/2019 - stanovení školského obvodu

OZV č. 3/2019 o místních poplatcích